Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry

Verkostoitumista, yhteistyötä ja yhteishenkeä

keitä olemme

EHY ry lyhyesti

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinlääkärihygieenikkojen ja muiden valvontatehtävissä toimivien eläinlääkäreiden verkostoitumista, yhteistyötä ja yhteishengen syntymistä, kohottaa jäsentensä ammatillista koulutustasoa, valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä yhteiskunnallisia etuja ja osallistua ympäristöterveydenhuollon kehittämiseen.

Yhdistyksemme jäsenet toimivat erilaisissa ympäristöterveydenhuollon tehtävissä esimerkiksi kuntien ympäristöterveydenhuollossa, aluehallintovirastoissa, eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, puolustusvoimissa ja valtion asiantuntijalaitoksissa (Ruokavirasto, THL).

mitä tarjoamme

Miksi jäseneksi?

Vaikuttaminen

 • Ehyn johtokunta tapaa vuosittain ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön valmistelusta vastaavien sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön johtoa. Lisäksi johtokunta tapaa ympäristöterveydenhuollon asiantuntijalaitoksia kuten Ruokavirasto, Valvira ja THL. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan ympäristö- ja elintarvikehygienian laitos kuuluu myös tärkeisiin yhteistyökumppaneihin. Tapaamisissa välitetään tietoa ympäristöterveydenhuollon kentän ajankohtaisista asioista sekä tuodaan esille yhdistyksen näkökulmaa lainsäädännön ja ohjeiden valmisteluun ja soveltamiseen liittyen.
 • Yhdistys antaa lausuntoja ympäristöterveydenhuoltoa koskevasta lainsäädännöstä ja ohjeista. Jäsenenä pääset vaikuttamaan lausuntoihin ilmoittautumalla puheenjohtajan ylläpitämään sähköpostiryhmään.
 • Muita vaikuttamistapoja on yhdistyksen jäsenten osallistuminen eri työryhmiin kuten Suomen eläinlääkäriliiton koulutuspoliittiseen valiokuntaan ja Laatunetin laatuneuvostoon.
Laboratoriotyöntekijät työssään

Tiedotus

 • Yhdistys tiedottaa jäsenistöä ajankohtaisista asioista, koulutuksista ja avoimista työpaikoista sähköpostilla. Myös kahdesti vuodessa ilmestyvä jäsentiedote lähetetään jäsenistölle sähköpostilla. Jäsensivuilta löydät jäsentiedotteet, pöytäkirjat ja annetut lausunnot.
 • Jäsen, muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteen muutoksista osoitteeseen info@ehy-ry.fi
 • Jos haluat ehdottaa sähköpostilistalle jaettavaksi tapahtumaa, koulutusta, avoimen työpaikan tai muuta yhdistyksen toimialaan kuuluvaa jäsenistöä kiinnostavaa tietoa, lähetäthän jaettavaksi valmiin tekstin ja otsikon osoitteeseen info@ehy-ry.fi. Lähetäthän ilmoituksesi ajoissa. Yhdistys päättää jäsenistölle jaettavasta materiaalista.
Koiran niskasta etsitään sirua

Apuraha

 • Yhdistys jakaa apurahaa kerran vuodessa 1–2 eläinlääketieteen opiskelijalle tai Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen jäsenelle enintään 1500 €.
 • Apurahaa voi hakea ympäristöterveydenhuollon, elintarvikehygienian tai valvontaeläinlääkäreiden alaan liittyvään:
  • kongressimatkaan
  • tutkimukseen
  • täydennyskoulutukseen
  • kursseihin
  • omaan ammattitaitoon/ opiskeluun liittyvää syventävää koulutusta varten
 • Apurahan saaneilta edellytetään matkan/koulutuksen raportointia kolmen kuukauden kuluessa matkan/koulutuksen päättymisestä. Aiempien apurahan saaneiden raportit löydät täältä (linkki)
 • Lisätietoja hakemisesta tulee sivuille kohtaan "apurahat", kun seuraava hakuaika avataan.
 • Jäseniä tiedotetaan apurahan hakuajan aukeamisesta erikseen sähköpostitse.
Leipomolinjaston tarkastus

Tapahtumat

 • Ehyn tärkein säännöllinen tapahtuma on yhdistyksen koulutuspäivät. Koulutuspäivät järjestetään keväällä ja niissä on sekä elintarvikehygieenikoille että valvontaeläinlääkäreille suunnattua ohjelmaa. Koulutuspäivien kestoksi on vakiintunut kaksi päivää.
 • Koulutuspäivien lisäksi yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan elintarvikehygieniaan sekä eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan liittyviä tutustumismatkoja.
Eläinlääkäri tekee mittauksia leikatusta lihasta
mitä yhdistyksessä tapahtuu

Ajankohtaista

Ei auki olevia ilmoittautumisia

Linkkejä

Suomen Eläinlääkäriliitto ry logo
Fennovet logo
Envirovet logo