Yhdistyksen jäsenyys

 • Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksessä on noin 220 jäsentä.
 • Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa laillistettu eläinlääkäri.
 • Yhdistyksen jäsenmaksu on 40 € vuodessa.
 • Jos olet kiinnostunut liittymään yhdistykseen tai haluat lisätietoja, täytä tällä sivulla oleva jäsenhakemus tai Yhteydenotto-välilehdellä oleva yhteydenottolomake. Voit myös laittaa sähköpostia osoitteeseen info@ehy-ry.fi.
Eläinlääkäri kirjoittaa navetassa papereita
täytä ja lähetä sähköisesti

Jäsenhakemus

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa laillistettu eläinlääkäri.

Jäsenhakemukseen
mitä tarjoamme

Miksi jäseneksi?

Vaikuttaminen

 • Ehyn johtokunta tapaa vuosittain ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön valmistelusta vastaavien sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön johtoa. Lisäksi johtokunta tapaa ympäristöterveydenhuollon asiantuntijalaitoksia kuten Ruokavirasto, Valvira ja THL. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan ympäristö- ja elintarvikehygienian laitos kuuluu myös tärkeisiin yhteistyökumppaneihin. Tapaamisissa välitetään tietoa ympäristöterveydenhuollon kentän ajankohtaisista asioista sekä tuodaan esille yhdistyksen näkökulmaa lainsäädännön ja ohjeiden valmisteluun ja soveltamiseen liittyen.
 • Yhdistys antaa lausuntoja ympäristöterveydenhuoltoa koskevasta lainsäädännöstä ja ohjeista. Jäsenenä pääset vaikuttamaan lausuntoihin ilmoittautumalla puheenjohtajan ylläpitämään sähköpostiryhmään.
 • Muita vaikuttamistapoja on yhdistyksen jäsenten osallistuminen eri työryhmiin kuten Suomen eläinlääkäriliiton koulutuspoliittiseen valiokuntaan.
Laboratoriotyöntekijät työssään

Tiedotus

 • Yhdistys tiedottaa jäsenistöä ajankohtaisista asioista, koulutuksista ja avoimista työpaikoista sähköpostilla. Myös kahdesti vuodessa ilmestyvä jäsentiedote lähetetään jäsenistölle sähköpostilla. Jäsensivuilta löydät jäsentiedotteet, pöytäkirjat ja annetut lausunnot.
 • Jäsen, muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteen muutoksista osoitteeseen info@ehy-ry.fi
 • Jos haluat ehdottaa sähköpostilistalle jaettavaksi tapahtumaa, koulutusta, avoimen työpaikan tai muuta yhdistyksen toimialaan kuuluvaa jäsenistöä kiinnostavaa tietoa, lähetäthän jaettavaksi valmiin tekstin ja otsikon osoitteeseen info@ehy-ry.fi. Lähetäthän ilmoituksesi ajoissa. Yhdistys päättää jäsenistölle jaettavasta materiaalista.
 • Löydät yhdistyksen myös Facebookista
Koiran niskasta etsitään sirua

Apuraha

 • Yhdistys jakaa apurahaa kerran vuodessa 1–2 eläinlääketieteen opiskelijalle tai Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen jäsenelle enintään 1500 €.
 • Apurahaa voi hakea esim. ympäristöterveydenhuollon, elintarvikehygienian tai valvontaeläinlääkäreiden alaan liittyvään:
  • kongressimatkaan
  • tutkimukseen
  • täydennyskoulutukseen
  • kursseihin
  • omaan ammattitaitoon/ opiskeluun liittyvää syventävää koulutusta varten
 • Apurahan saaneilta edellytetään matkan/koulutuksen raportointia kolmen kuukauden kuluessa matkan/koulutuksen päättymisestä. Aiempien apurahan saaneiden raportit löydät täältä (linkki)
 • Lisätietoja hakemisesta tulee näille sivuille, kun seuraava hakuaika avataan
 • Jäseniä tiedotetaan apurahan hakuajan aukeamisesta erikseen sähköpostitse.
Leipomolinjaston tarkastus

Tapahtumat

 • Ehyn tärkein säännöllinen tapahtuma on yhdistyksen koulutuspäivät. Koulutuspäivät järjestetään keväällä ja niissä on sekä elintarvikehygieenikoille että valvontaeläinlääkäreille suunnattua ohjelmaa. Koulutuspäivien kestoksi on vakiintunut kaksi päivää.
 • Koulutuspäivien lisäksi yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan elintarvikehygieniaan sekä eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan liittyviä tutustumismatkoja.
Eläinlääkäri tekee mittauksia leikatusta lihasta