Yhdistyksen jäsenyys

 • Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksessä on noin 220 jäsentä.
 • Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa laillistettu eläinlääkäri.
 • Yhdistyksen jäsenmaksu on 40 € vuodessa.
 • Jos olet kiinnostunut liittymään yhdistykseen tai haluat lisätietoja, täytä tällä sivulla oleva jäsenhakemus tai Yhteydenotto-välilehdellä oleva yhteydenottolomake. Johtokunnan jäseniin voi mielellään ottaa yhteyttä myös suoraan.
Eläinlääkäri kirjoittaa navetassa papereita
täytä ja lähetä sähköisesti

Jäsenhakemus

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa laillistettu eläinlääkäri.

Jäsenhakemukseen
mitä tarjoamme

Miksi jäseneksi?

Vaikuttaminen

 • Ehyn johtokunta tapaa vuosittain ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön valmistelusta vastaavien sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön johtoa. Lisäksi johtokunta tapaa ympäristöterveydenhuollon asiantuntijalaitoksia kuten Ruokavirasto, Valvira ja THL. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan ympäristö- ja elintarvikehygienian laitos kuuluu myös tärkeisiin yhteistyökumppaneihin. Tapaamisissa välitetään tietoa ympäristöterveydenhuollon kentän ajankohtaisista asioista sekä tuodaan esille yhdistyksen näkökulmaa lainsäädännön ja ohjeiden valmisteluun ja soveltamiseen liittyen.
 • Yhdistys antaa lausuntoja ympäristöterveydenhuoltoa koskevasta lainsäädännöstä ja ohjeista. Jäsenenä pääset vaikuttamaan lausuntoihin ilmoittautumalla puheenjohtajan ylläpitämään sähköpostiryhmään.
 • Muita vaikuttamistapoja on yhdistyksen jäsenten osallistuminen eri työryhmiin kuten Suomen eläinlääkäriliiton koulutuspoliittiseen valiokuntaan ja Laatunetin laatuneuvostoon.
Laboratoriotyöntekijät työssään

Tiedotus

 • Yhdistys tiedottaa jäsenistöä ajankohtaisista asioista, koulutuksista ja avoimista työpaikoista sähköpostilla. Myös kahdesti vuodessa ilmestyvä jäsentiedote lähetetään jäsenistölle sähköpostilla. Jäsensivuilta löydät jäsentiedotteet, pöytäkirjat ja annetut lausunnot.
 • Jäsen, muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteen muutoksista osoitteeseen info@ehy-ry.fi
 • Jos haluat ehdottaa sähköpostilistalle jaettavaksi tapahtumaa, koulutusta, avoimen työpaikan tai muuta yhdistyksen toimialaan kuuluvaa jäsenistöä kiinnostavaa tietoa, lähetäthän jaettavaksi valmiin tekstin ja otsikon osoitteeseen info@ehy-ry.fi. Lähetäthän ilmoituksesi ajoissa. Yhdistys päättää jäsenistölle jaettavasta materiaalista.
 • Löydät yhdistyksen myös Facebookista
Koiran niskasta etsitään sirua

Apuraha

 • Yhdistys jakaa apurahaa kerran vuodessa 1–2 eläinlääketieteen opiskelijalle tai Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen jäsenelle enintään 1000 €.
 • Apurahaa voi hakea esim. ympäristöterveydenhuollon, elintarvikehygienian tai valvontaeläinlääkäreiden alaan liittyvään:
  • kongressimatkaan
  • tutkimukseen
  • täydennyskoulutukseen
  • kursseihin
  • omaan ammattitaitoon/ opiskeluun liittyvää syventävää koulutusta varten
 • Apurahan saaneilta edellytetään matkan/koulutuksen raportointia kolmen kuukauden kuluessa matkan/koulutuksen päättymisestä. Aiempien apurahan saaneiden raportit löydät täältä (linkki)
 • Lisätietoja hakemisesta tulee näille sivuille, kun seuraava hakuaika avataan
 • Jäseniä tiedotetaan apurahan hakuajan aukeamisesta erikseen sähköpostitse.
Leipomolinjaston tarkastus

Tapahtumat

 • Ehyn tärkein säännöllinen tapahtuma on yhdistyksen koulutuspäivät. Koulutuspäivät järjestetään keväällä ja niissä on sekä elintarvikehygieenikoille että valvontaeläinlääkäreille suunnattua ohjelmaa. Koulutuspäivien kestoksi on vakiintunut kaksi päivää.
 • Koulutuspäivien lisäksi yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan elintarvikehygieniaan sekä eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan liittyviä tutustumismatkoja.
Eläinlääkäri tekee mittauksia leikatusta lihasta