Yhdistyksen vaikuttaminen

  • Ehyn johtokunta tapaa vuosittain ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön valmistelusta vastaavien sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön johtoa. Lisäksi johtokunta tapaa ympäristöterveydenhuollon asiantuntijalaitoksia kuten Ruokavirasto, Valvira ja THL. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan ympäristö- ja elintarvikehygienian laitos kuuluu myös tärkeisiin yhteistyökumppaneihin. Tapaamisissa välitetään tietoa ympäristöterveydenhuollon kentän ajankohtaisista asioista sekä tuodaan esille yhdistyksen näkökulmaa lainsäädännön ja ohjeiden valmisteluun ja soveltamiseen liittyen.
  • Yhdistys antaa lausuntoja ympäristöterveydenhuoltoa koskevasta lainsäädännöstä ja ohjeista. Jäsenenä pääset vaikuttamaan lausuntoihin ilmoittautumalla puheenjohtajan ylläpitämään sähköpostiryhmään.
  • Muita vaikuttamistapoja on yhdistyksen jäsenten osallistuminen eri työryhmiin kuten Suomen eläinlääkäriliiton koulutuspoliittiseen valiokuntaan ja Laatunetin laatuneuvostoon.