Yhdistyksen apurahat

Yhdistys jakaa apurahaa kerran vuodessa 1–2 eläinlääketieteen opiskelijalle tai Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen jäsenelle enintään 1500 €.

Apurahaa voi hakea esim. ympäristöterveydenhuollon, elintarvikehygienian tai valvontaeläinlääkäreiden alaan liittyvään:

  • kongressimatkaan
  • tutkimukseen
  • täydennyskoulutukseen
  • kursseihin
  • omaan ammattitaitoon/opiskeluun liittyvää syventävää koulutusta varten

Apurahan saaneilta edellytetään matkan/koulutuksen raportointia kolmen kuukauden kuluessa matkan/koulutuksen päättymisestä. Raportti julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla ja uutiskirjeessä. Raportiksi pyydetään tiivistä kuvausta matkasta/koulutuksesta. Tekstiä noin puolesta sivusta sivuun. Myös kuvia saa mieluusti lähettää. Julkaisemme ne tekstin yhteydessä. EHY:n johtokunta pidättää oikeuden tarvittaessa tehdä tekstiin pieni muutoksia tai valita useista kuvista sopivimmat julkaistavaksi.

Apurahahakemuslomakkeen löydät sivun alalaidasta. Hakemus tulee toimittaa sähköpostilla yhdistyksen sihteerille osoitteeseen info@ehy-ry.fi. Hakemuksen voi lähettää vain sähköisesti. Lomakkeelle ei tarvitse täyttää henkilötunnusta tai tilinumeroa. Näiltä osin pyydämme tarvittaessa tiedot apurahan maksuvaiheessa.

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 30.9.2024 klo 16. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuslomakkeen täyttöohjeet:

  • pdf: lataa ja tarvittaessa tulosta tiedosto itsellesi. Täytä vaaditut kentät ja tallenna tai skannaa täytetty lomake laitteellesi. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä.
  • word: lataa tiedosto tietokoneellesi. Saat kirjoitettua lomakkeelle klikkaamalla täytettävää kohtaa. Tallenna ja lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä