Yhdistyksen apurahat

 • Yhdistys jakaa apurahaa kerran vuodessa 1–2 eläinlääketieteen opiskelijalle tai Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen jäsenelle enintään 1000 €.
 • Apurahaa voi hakea esim. ympäristöterveydenhuollon, elintarvikehygienian tai valvontaeläinlääkäreiden alaan liittyvään:
  • kongressimatkaan
  • tutkimukseen
  • täydennyskoulutukseen
  • kursseihin
  • omaan ammattitaitoon/ opiskeluun liittyvää syventävää koulutusta varten
 • Apurahan saaneilta edellytetään matkan/koulutuksen raportointia kolmen kuukauden kuluessa matkan/koulutuksen päättymisestä. Aiempien apurahan saaneiden raportit löydät täältä (linkki)
 • Lisätietoja hakemisesta tulee näille sivuille, kun seuraava hakuaika avataan
 • Jäseniä tiedotetaan apurahan hakuajan aukeamisesta erikseen sähköpostitse.