Yhdistyksen apurahat

 • Yhdistys jakaa apurahaa kerran vuodessa 1–2 eläinlääketieteen opiskelijalle tai Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen jäsenelle enintään 1500 €.
 • Apurahaa voi hakea esim. ympäristöterveydenhuollon, elintarvikehygienian tai valvontaeläinlääkäreiden alaan liittyvään:
  • kongressimatkaan
  • tutkimukseen
  • täydennyskoulutukseen
  • kursseihin
  • omaan ammattitaitoon/opiskeluun liittyvää syventävää koulutusta varten
 • Apurahan saaneilta edellytetään matkan/koulutuksen raportointia kolmen kuukauden kuluessa matkan/koulutuksen päättymisestä. Raportti julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla ja uutiskirjeessä. Raportiksi pyydetään tiivistä kuvausta matkasta/koulutuksesta. Tekstiä noin puolesta sivusta sivuun. Myös kuvia saa mieluusti lähettää. Julkaisemme ne tekstin yhteydessä. EHY:n johtokunta pidättää oikeuden tarvittaessa tehdä tekstiin pieni muutoksia tai valita useista kuvista sopivimmat julkaistavaksi.
 • Vuoden 2023 apurahahaku on päättynyt. Apurahahakemuslomakkeen löydät sivun alalaidasta. Hakemus tulee toimittaa sähköpostilla yhdistyksen sihteerille osoitteeseen info@ehy-ry.fi. Hakemuksen voi lähettää vain sähköisesti. Lomakkeelle ei tarvitse täyttää henkilötunnusta tai tilinumeroa. Näiltä osin pyydämme tarvittaessa tiedot apurahan maksuvaiheessa.
 • Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 30.9.2023 klo 16. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.