Yhdistyksen apurahat

 • Yhdistys jakaa apurahaa kerran vuodessa 1–2 eläinlääketieteen opiskelijalle tai Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen jäsenelle enintään 1000 €.
 • Apurahaa voi hakea esim. ympäristöterveydenhuollon, elintarvikehygienian tai valvontaeläinlääkäreiden alaan liittyvään:
  • kongressimatkaan
  • tutkimukseen
  • täydennyskoulutukseen
  • kursseihin
  • omaan ammattitaitoon/opiskeluun liittyvää syventävää koulutusta varten
 • Apurahan saaneilta edellytetään matkan/koulutuksen raportointia kolmen kuukauden kuluessa matkan/koulutuksen päättymisestä.
 • Vuoden 2021 apurahahaku on avattu. Apurahahakemuslomakkeen löydät sivun alalaidasta. Hakemus tulee toimittaa sähköpostilla yhdistyksen sihteerille osoitteeseen info@ehy-ry.fi. Hakemuksen voi lähettää vain sähköisesti.
 • Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 30.9.2021 klo 16. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.